Sv. Marko - svetnik mesta Benetke

Marko Evangelist velja za pomembnega krščanskega svetnika. Je domnevni avtor Evangelija po Marku iz Aleksandrije (Egipt). Umrl je 25.04.0068.

Markovo prvotno ter originalno ime je Janez (po Hebrejsko Johanan). Le-to je dobil ob obrezovanju. Drugo ime so mu dodelili iz navade višjih Judovskih slojev, da so otrokom dodeljevali bolj plemenita, latinska ali grška imena. V določenih besedilih so ga poimenovali tudi z obema imenoma: Janez Marko (npr.: Apd 12,12; Apd 12,25; Apd 15,37).

Janez Marko je rojen v Palestini, v obdobju vladavine cesarja Avgusta. Iz njegovih mladostnihlet ni kaj dosti znano, tako da ne moremo zaključiti ali je poznal Jezusa ali se je njegovim privžencem (učencem) pridružil kasneje. Znano je, da so se Kristijani pogostkrat sestajali v hiši njegove matere Marije v Jeruzalemu.

Marko Evangelist velja za pomembnega krščanskega svetnika. Je domnevni avtor Evangelija po Marku iz Aleksandrije (Egipt). Umrl je 25.04.0068.

Življenje Janeza Marka

Kot je v Svetem pismu navedeno, je Marko na prvem potovanju spremljal Barnabo (bratranca) in Pavla (Apd 13; Apd 14). Ko so se kasneje sprli in Pavel Marka ni več želel imeti ob sebi na potovanju, je Barnaba skupaj z Markom odpotoval na Ciper (Apd 15,36-40).

Sveti Marko in Benetke

Leta 828 so beneški pomorščaki ukradli Markove posmrtne ostanke in jih prepeljali v Benetke. Glavni zaščitnik Benetk je bil prej sveti Teodor (zaščitnik mornarjev), kmalu pa se je kot zaščitnik mesta uveljavil Marko. Na pročelju bazilike posvečene sv. Marku na trgu sv. Marka  so štirje mozaiki...